Totální výprodej skladových zásob

slevy 20%- 70%

Zavřít

Jsme také na Facebooku

Obchodní podmínky

Provozovatel:

Popelka Jaromír  - Tel.775 731 424

Spojovací 2232

Zlín 760 01

724 36 042   DIČ: neplátce DPH


Adresa pro vrácení zboží

Formulář na vrácení zboží naleznete na odkazu na vrácení zboží

Sportshopzlin.cz

Popelka Jaromír

Spojovací 2232
760 01, Zlín
 

Objednávka

Po provedení objednávky Vám bude obratem odesláno E-mailem potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás zkontaktujte E-mailem.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Zákazník může do 12 hodin od objednání zboží zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Prosím o storno objednávky na email: info@sportshopzlin.cz.

 

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se poškodilo při skladování nebo manipulaci

 

Záruka na vrácení zboží

Zákazníkům poskytuje v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů (tzv. MoneyBack) .

Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů.

Formulář na reklamaci zboží naleznete na odkazu vrácení/reklamace zboží.

Zasílejte na adresu: SportShopZlin.cz -Popelka Jaromír, Spojovací 2232, 760 01, Zlín

Zboží zasílejte poštou, osobní předání reklamace či vrácení zboží je možné.


Podmínky pro vrácení peněz:

Doporučujeme aby zboží bylo odesláno zpět neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům ( V případě, že zboží bude jakkoliv poškozené nebo jevit známky užívání může to být považováno jako škoda, což může vézt ke snížení vrácené částky z důvodu nákladu spojených s uvedením výrobku do původního stavu).

Platba za zboží

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Dobírka - platba v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky od dopravce

 • Bankovním převodem - objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet

 

 

Odeslání zboží

Zboží odesíláme většinou do 24Hod od přijetí objednávky(pokud je odeslána na dobírku,pokud je vybrána platba převodem na účet-odesíláme do 24hod od přijetí platby).

 

Doprava

Zboží vám bude doručeno  do 48 hodin od odeslání  k vašemu prahu bytu či domu.

 • Zboží můžete platit bankovním převodem předem nebo dobírkou.

 • Dodání zajišťuje společnost PPL parcel logistic

 • Reklamace mechanického poškození z přepravy - Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné situaci řešit dle aktuálního reklamačního postupu společnosti PPL. Bližší informace naleznete na www.PPL.cz .

 

Ceník dopravy

Dopravné se skládá ze 2 částí a to poštovného a doběrečného. V případě, že si vyberete způsob platby předem na účet, pak doběrečné neplatíte.

 

Platba Převodem 90kč
Dobírka : +40,-Kč   (tj.130,-kč)Nepřevzetí zásilky

Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb.

Nevyzvedne-li kupující objednávku zaslanou na dobírku (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení“ aj. jsou brány jako zcela účelové), je povinen uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží, manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu), jejíž výše je 500,-. Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 500,-.

To samé platí, při nezaplacení objednávky s platbou PŘEVODEM NA ÚČET.

Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zaslány elektronickou formou.


Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené náklady a smluvní pokuty), budou vymáhány včetně veškerých nákladů s tímto spojených (např. telefonické a administrativní náklady, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba atd.)


Při objednávce je nutno uvádět pravdivě své údaje. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na níž bude doručeno zboží, které se posléze vrátí prodejci zpět (týká se i nezaplacení částky za zboží na účet prodejce), bude daná osoba vyhledána dle IP adresy a dluh bude kompletně vymáhán.

 

Ochrana osobních  údajů

 1. Společnost SportShopZlin.cz-Jaromír Popelka, se sídlem Spojovací 2232, 760 01 Zlín, IČ 72436042, DIČ Nepláce DPH (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 2. jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 15 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 2. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Jaromirem Popelkou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
 4. Heureka.cz,PPL.cz.
 5. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@SportShopZlin.cz.

 7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.SportShopZlin.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

    1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  2. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Záruční podmínky

 

Provozovatel poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zařízení

 • mechanickým poškozením nebo opotřebením

 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

 • jinými vnějšími vlivy

 

Délka Záruky

Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky.

 

Odpovědnost za vady zboží a záruka

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 • Podrobnější informace k reklamacím mechanického poškození výrobku zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po rozbalení zásilky - viz. sekce doprava

 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

 • Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ).

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to

  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,

  • přiměřeným snížením kupní ceny,

  • náhradním dodáním zboží,

  • odstoupením od smlouvy.

 • Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

 • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

 • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

 

 

Postup reklamace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte pomocí vzkazovníku přímo ve vaší objednávce !!!

Nebo na email: info@sportshopzlin.cz

(Neposílat dotazy na email)